Regulaminy Hufca Lwów

Każda organizacja wychowawcza trzyma się określonych zasad. Regulaminy Hufca Lwów zostały demokratycznie ustalone i zaakcpetowane przez każdego wychowawcę i obowiązują wszystkich pełniących służbę w HPS obecnie lub wstępujących w jej szeregi. 

Regulamin Hufca 

Główny

RegHufca001.jpeg
RegHufca002.jpeg.jpeg
RegHufca003.jpeg
RegHufca_Funkcyjni01.jpeg
Regulamin Finansowy02.jpeg.jpeg
Regulamin Finansowy03.jpeg.jpeg.jpeg