Regulaminy Hufca Lwów

Każda organizacja wychowawcza trzyma się określonych zasad. Regulaminy Hufca Lwów zostały demokratycznie ustalone i zaakcpetowane przez każdego wychowawcę i obowiązują wszystkich pełniących służbę w HPS obecnie lub wstępujących w jej szeregi. 

Regulamin Hufca 

Główny

© 2018 by Christophe Orchowski

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon