Ważne Procedury i Dokumenty

Harcerstwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami w Angli i Szkocji i posiada wymagane prawem dokumenty. Część z nich załączamy Państwu do wglądu.