top of page
Gromada Zuchowa Salamandry
 
Czuj Zuch!
Gromada Zuchowa "Salamandry" organizuje  co tygodniowe zbiórki oraz comiesięczne kolonie. Gromadę Prowadzi Druhna Malwina Filipczuk, ze wsparciem akademickiego zespołu psychologiczno-pedagogicznego z University of Aberdeen.
Salamandra:
Zwierzę to znane jest człowiekowi od dawna. Wzmiankują o nim stare kroniki. W przeszłości wierzono, że salamandry rodzą się i żyją w ogniu. Przesąd ten spowodowały liczne obserwacje ucieczki zwierząt kryjących się pośród drew rozpalanego ogniska.
Harcerze w Szkocji często rozpalają swoje obrzędowe ogniska i wychodzi z nich wiele Salamander, które następnie schadzają się w każdą środę na wspólne harce!
Historia Gromady:
 
Gromada rozpoczęła swoją przygodę jako 'Terenowa Gromada Zuchowa', prowadzona przez grupę studentów z Francji, pod przewodnictwem Mari d'Alix d'Hermit, która prowadziła wcześniej gromadę wilczęcą we Francji.
 
Uroku powstania gromady dodaje fakt, że polską gromadę zuchową prowadzili francuzi, poznając polskie zwyczaje i tradycje zuchowe! Przeszkoleni przez Druha Krzysztofa doskonale odnaleźli się w misji organizowania zbiórek wilczęcych, głównie w obszarze Stewart Parku, którego skała wilczęca idealnie oddaje klimaty narady 'wilcząt pod skałą' z Księgi Dżungli.  
 
Maria zorganizowała gromadę jesienią 2015r. i dynamicznie się rozwijała. Maria i francuscy studenci wraz z ukończeniemu roku akademickiego 2015/2016r powrócili do Francji uroczyście przekazując gromadę Malwinie Filipczuk.
 
Malwina  wniosła do gromady wiele ze swojego doświadczenia z ruchu Światło - Życie na pomorzu. Jako Animator Ruchu Oazowego z łatwością zjedynwała sobie sympatię dzieci i rodziców. 
 
W październiku 2016 na obozie Samodzielnego Szczepu Druhna Malwina Filipczuk przekazała "Terenową Gromadę Zuchową" Druhnie Sarze Byrszel. Druhna Sara została przez nas wybrana jako najmłodsza, choć najmniejdoświadczona. Krąg Harcerstwa Starszego nr. 94, oraz akademicki zespół psychologiczno-pedagogiczny rozpoczął pracę nad szkoleniem Sary i przekazywaniem jej niezbędnej wiedzy zuchowej. W tym samym roku, TGZ (Terenowa Gromada Zuchowa) otrzymała nazwę "Salamandry".
 
W Styczniu 2017 Gromada odbyła wspólną mini-kolonię z Gromadą z Perth oraz dalszy cykl kolonii organizowanych przez Hufiec Lwów, który przyjał w swoje szeregi akademicki krąg Harcerstwa Starszego nr 94 wraz ze wspomnianym kręgiem studentów psychologi i pedagogiki. Gromada oraz Hufiec korzystały podczas wszystkich koloni z opieki i prawnej, finansowej oraz logistycznego wsparcia ze strony Komendy Hufca Lwów, prowadzonej przez Krzysztofa Orchowskiego. 
Z początkiem 2018r. Druhna Sara odwoływała kolejne kolonie zuchowe i była coraz mniej dostępna do pracy wychowawczej, oraz nie podjęła niezbędnych szkoleń, dlatego we wrześniu 2018r. Druhna Malwina Filipczuk została przywrócona do funkcji drużynowej Gromady Zuchowej Salamandry, angażując na powrót rzesze studentów pedagogiki i psychologi, a także absolwentów i rodziców do wspierania gromady. Gromada odzyskała bogaty repertuar kolonii zuchowych i jesienią 2018r odbyliśmy już pierwszą w Templars Parku, oraz odbędziemy kolejne trzy jeszcze tej jesienii, w tym uzyskując dostęp do zakwaterowania w uroczych pałacykach u zaprzyjaźnionych rodzin ziemiańskich w regionie. 
 
Otwierając kolejny rozdział w historii gromady na rok szkolny 2018/2019. Gromada Kontynnuje bogaty program comiesiecznych kolonii i cotygodniowych zbiórek, wprowadzjąc polskie dzieci w najlepsze tradycje polskiego harcerstwa, szerząc jego wartości i pielęgnując polską mowę poza granicami kraju. 
Wszystkim wolontariuszom gratulujemy sukcesu w pracy nad gromadą, a rodzicom i dzieciom życzymy pełnej radości zuchowej Zabawy!
Zapraszamy na zbiórki we środy od 18.00-19.30 w Harlaw Academy! Przybycie proszę zgłosić uprzednio na: kolonie.salamandry@gmail.com
.
bottom of page